Mgr. Sýkorová Janka

Mgr. Sýkorová Janka

štatutárna zástupkyňa MC,

- tvorivé, hudobné a pohybové aktivity, monteherňa

 

Telefón:  0905 922552

Email: mcslniecko@zoznam.sk

 


Kontakt

MC Slniečko, o. z.

Novackého 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika

- nájdete nás v CVČ Spektrum Prievidza, na sídlisku Kopanice (Sever), pri Mestskej polícii


Mobil: 0905922552

IČO: 36 123 862
DIČ: 2021654745

Bankové spojenie:
1545505353/0200

IBAN: SK5702000000001545505353