MESAČNÝ PLÁN AKTIVÍT 2018/2019

 

SEPTEMBER: 

 •  

OKTÓBER:

 • Dni komunity 21.9. - 23.9. GO Kľačno + Dni európskeho kultúrneho dedičstva. 1.- 10. 10. Dni komunity v Slniečku
 • Medzinárodný deň Materských centier  - 10.10. - vstup do MC zdarma :-)
 • Burza Zima - 15. - 20.10.2018
 • Tekvičková slávnosť - 27.10. -o 16:30 areál MC Slniečko
 •  

NOVEMBER:

 • Čo jedia zdravé deti - 8.11.16,00h.
 • Burza Hračiek - 27.11. - areál MC Slniečko
 •  Babysigns - znakovanie detí - ukážková hodina 9,00 a 10,00h.
 • Imunita detí - 29.11. o 16,00h.

DECEMBER:

 •  Mikuláš - 4.12. o 16:30 MC Slniečko v sále CVČ 
 • Tvorivá dielňa ADVENT - 11.12. od 16,30h.

JANUÁR: 

- divadlo Svetielko

FEBRUÁR:

         Karneval -   MC Slniečko 16,30h.

MAREC

 
 • Burza Jar/Leto  - areál MC Slniečko
 • Vretienko - čítanie  rozprávky

APRÍL:

 

MÁJ:

 • Míľa pre mamu - 12.5.

JÚN:

 • Svatojánska noc
 • Deň otcov

JÚL:

 • S batohom cez hory
 • Narodeniny MC

AUGUST:

 


Aktuálne informácie o aktivitách v MC Slniečko nájdete aj FB stránke -  MC Slniecko alebo skupine -  mc slniecko, ale aj v regionálnych novinách Prievidzsko a na vývesnej tabuli na Námestí slobody (oproti mníškam). 


Kontakt

MC Slniečko, o. z.

Novackého 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika

- nájdete nás v CVČ Spektrum Prievidza, na sídlisku Kopanice (Sever), pri Mestskej polícii


Mobil: 0905922552

IČO: 36 123 862
DIČ: 2021654745

Bankové spojenie:
1545505353/0200

IBAN: SK5702000000001545505353