ĎAKUJEME všetkým dobrovoľníkom, sponzorom, darcom aj priateľom Materského centra, ktorí nám nezištne pomáhajú, aby naše Slniečko mohlo aj naďalej fungovať.

Partneri, sponzori a darcovia rok 2016, 2017, 2018 

    -     Generálny partner - Mesto Prievidza

  • MIP & HATONA - všetko pre počítače a tonery                                         

  • Akuservis r.  Láslopová - Ďurinová

 
                  anonymní darcovia 

Kontakt

MC Slniečko, o. z.

Novackého 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika

- nájdete nás v CVČ Spektrum Prievidza, na sídlisku Kopanice (Sever), pri Mestskej polícii


Mobil: 0905922552

IČO: 36 123 862
DIČ: 2021654745

Bankové spojenie:
1545505353/0200

IBAN: SK5702000000001545505353