Všeobecné podmienky konania kurzov

Pri zápise do kurzov vychádzame z požiadaviek rodičov, no skupina sa otvorí len v prípade ak bude jej naplnenosť min. 3 detičky a max. skupina je 8 detí, jednorázová hodina je povolená len ak je voľná kapacita v skupine detičkám bývajúcim mimo Prievidze.

                            Prosíme hláste sa vo forme:  Meno dieťatka + vek

My Vás zaradíme do voľnej skupinky a budeme Vás kontaktovať. Je treba nechať aj telefónne číslo. V prípade ak skupinka nie je naplnená, hneď ako sa tak stane budeme Vás kontaktovať.

Aj programy a kurzy pre maminky musia spĺňať podmienku o naplnenosti min. 3 mamičky.

Za Vaše porozumenie Vám vopred ďakujeme.

Členky MC Slniečko

 

Prihlásiť sa môžete e-mailom, prostredníctvom Facebooku, na t.č.: 0905 922552 alebo priamo v MC Slniečko.

Kontakt

MC Slniečko, o. z.

Novackého 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika

- nájdete nás v CVČ Spektrum Prievidza, na sídlisku Kopanice (Sever), pri Mestskej polícii


Mobil: 0905922552

IČO: 36 123 862
DIČ: 2021654745

Bankové spojenie:
1545505353/0200

IBAN: SK5702000000001545505353