Od januára 2018 pre vás pripravujeme

PONDELKY - doobeda Malí muzikanti 9,00 a 10,00h, 

popoludní ZUMBA pre ženy s Vandou 17,00h. 

lektoruje Mgr. Vanda Lauková Krausková
                              
 

UTOROK - tvorivé dielničky 9,30h. pre maličkých aj maminky

                        
 

STREDA - zatiaľ zatvorené - pripravujeme aktivitu, 

popoludní  - Cvičenie pre ženy v tehotenstve 17,00h.

Pialtes - cvičenie pre zdravý chrbát 18,00h.

obe cvičenia lektoruje Mgr. Ľudmila Žalkovičová 0905 763645

 

ŠTVRTOK - doobeda cvičenie rodičov s deťmi 8,30+ 9,15 + 10,15h.

    popoludní - Príprava na pôrod a rodičovstvo s Dulou o 17,00h. 

nutný tel kontakt: Ing Milica Hirtlová 0948 180661
 
 

PIATOK - Montehernička pre rodičov s deťmi 9,00 - 11,00h. , 

popoludní - ZUMBA pre ženy s Vandou 17,00h. 

 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

MC Slniečko, o. z.

Novackého 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika

- nájdete nás v CVČ Spektrum Prievidza, na sídlisku Kopanice (Sever), pri Mestskej polícii


Mobil: 0905922552

IČO: 36 123 862
DIČ: 2021654745

Bankové spojenie:
1545505353/0200

IBAN: SK5702000000001545505353