Nezisková organizácia MC Slniečko, o.z.

O nás

Sme organizácia s dlhoročnou tradíciou. Snažíme sa byť organizáciou prakticky prospešnou, k čomu nám pomáhajú naši sponzori a dobrovoľníci. Našich klientov a návštevníkov si vypočujeme a snažíme sa vyhovieť ich individuálnym požiadavkám. Navštívte naše Materské centrum , určite nebudete čas, ktorý u nás strávite, pokladať za zbytočný. Dúfame, že tu nájdete pre Vás atraktívne a príjemné prostredie, že Slniečko bude miestom, kde sa budete cítiť uvoľnene a pohodlne. Svojich návštevníkov si veľmi vážime a najväčším vyznamenaním pre nás je, keď sa k nám radi vracajú. Navštívte nás a sami budete môcť našu činnosť posúdiť, prípadne sa stať jedným z nás. Vašu podporu určite uvítame.

Služby

Organizujeme záujmové krúžky pre deti i dospelých, burzy detského a tehotenského ošatenia a detských potrieb, výlety, poskytujeme poradenstvo, ... Dúfame, že budete s ponukou služieb spokojní, akékoľvek pripomienky samozrejme uvítame.

Dobrovoľníctvo

Máte chuť pomáhať? Staňte sa jedným z našich členov či dobrovoľníkov. Pomáhať môžete vo viacerých formách. Neustále hľadáme lektorov záujmových krúžkov pre rodičov s deťmi alebo pre deti samotné. Ak ste časovo zaneprázdnení, a i napriek tomu chcete pomáhať našej organizácii, môžete nás podporiť hmotnou pomocou alebo finančnou hotovosťou, ktorej výška je len na Vás.

Napíšte nám

Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše názory sú pre nás cennými podnetmi k zlepšovaniu našich služieb. Navyše, pochvala od spokojného zákazníka je pre nás najlepšia odmena za našu prácu.


História a vznik nášho MC

Materské centrum Slniečko bolo zaregistrované 20.07.2001 na MV SR ako občianske združenie. Založilo ho niekoľko mamičiek, ktoré cítili potrebu vzniku tejto inštitúcie nielen pre seba ale pre ďalšie ženy – matky na materskej či rodičovskej dovolenke. Pretože sme nemali vla- stné priestory vzal nás pod krídla Klub dôchodcov – Bôbar – kde sme boli v podnájme až do júna 2006, kedy nám vyšiel v ústrety Odbor školstva v Prievidzi a poskytol nám priestory bývalých jaslí. No v septembri 2006 sa našli pre nás nové priestory, ktoré boli výhodnejšie a v nich pôsobíme dodnes. Priestory MŠ na Športovej ulici majú výhodu vhodnejšieho prostredia a hlavne polohy, pretože nás navštevujú nielen mamičky a deti z nášho mesta ale aj okolitých obcí. V týchto priestoroch pôsobíme dodnes.

Dnes už Materské centrum Slniečko nie je iba akýmsi projektom. Neodmysliteľne patrí do Prievidze a slúži všetkým rodinám s malými a už i školopovinnými deťmi. Celá organizácia MC Slniečko sa uskutočňuje s cieľom ctiť hodnoty rodiny, materstva a lásky. 

Ciele MC Slniečko

  • pomáhať znevýhodnenej skupine obyvateľstva, ktorou sú rodiny s malými deťmi, matky na materskej a rodičovskej dovolenke, budúce matky, oteckov a ich rodinných príslušníkov
  • vytvoriť prirodzené prostredie pre deti od najútlejšieho veku, pomôcť deťom začleniť sa do svojej sociálnej skupiny, spoznať nových kamarátov, naučiť sa reagovať na skupinu, nabrať odvahu a zvýšiť sebadôveru, rozvíjať pohybové schopnosti, fantáziu, tvorivé myslenie
  • únik zo stereotypu a možnosť sebarealizácie pri aktivitách mamičiek s deťmi
  • poskytnutie priestoru pre stretávanie sa a aktívnu činnosť mamičiek a detí, kde si môžu vymieňať skúsenosti a názory, vytvoriť nové priateľstvá, poskytovať psychickú podporu
  • ponúknuť niečo nové, zabaviť, nájsť inšpiráciu pre hry na doma
  • ponúknuť ženám - matkám vzdelávací program formou prednášok a kurzov z oblasti výchovy, dojčenia, výživy, medicíny, psychológie, pomáhať ženám ľahšie sa zapojiť do pracovného procesu po dlhej prestávke
  • zabezpečiť starostlivosť o deti podľa dohodnutých pravidiel
  • poskytnúť priestory a umožniť stretávanie sa rodičom so zdravotne handicapovanými deťmi, zapájať ich do činnosti spolu so zdravými deťmi
  • poskytnúť priestor pre odpočinok a relax
  • vyzdvihovať význam materstva pre rodinu a spoločnosť a poslania ženy ako darkyne života v celoživotnej úlohe matky

Kontakt

MC Slniečko, o. z.

Novackého 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika

- nájdete nás v CVČ Spektrum Prievidza, na sídlisku Kopanice (Sever), pri Mestskej polícii


Mobil: 0905922552

IČO: 36 123 862
DIČ: 2021654745

Bankové spojenie:
1545505353/0200

IBAN: SK5702000000001545505353Komu je MC určené ?

MC Slniečko je tu pre všetky matky, otcov, starých otcov a staré mamy, ako aj celé rodiny či už s malými alebo školopovinnými deťmi. U nás sú vítané všetky deti bez rozdielu veku, rasy, národnosti, vierovyznania, spoločenského postavenia či zdravotného stavu.

Tešíme sa na Vás ...