Poďakovanie

12.03.2019 14:25

Materské centrum Slniečko ĎAKUJE mestu Prievidza,

za dotáciu pre naše centrum na rok 2019 vo výške 4500,00€ na energie a 1200€ na veľké celoslovenksé akcie (700€ na Míľu pre mamu a 500€ na Dni komunity, v rámci ktorých oslavujeme aj Medzinárodný deň materských centier).

Ďakujeme v mene všetkých našich mamičiek, dorobčekov a rodín, ktoré celoročne navštevujú Slniečko, ale aj rodín, ktoré sa zúčastňujú verejných aktivít.

—————

Späť


Kontakt

MC Slniečko, o. z.

Novackého 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika

- nájdete nás v CVČ Spektrum Prievidza, na sídlisku Kopanice (Sever), pri Mestskej polícii


Mobil: 0905922552

IČO: 36 123 862
DIČ: 2021654745

Bankové spojenie:
1545505353/0200

IBAN: SK5702000000001545505353