Poďakovanie

03.08.2016 19:49

ĎAKUJEME DM DROGERII A Procter&Gamble za štedrý dar 1000,00€ pre naše materské centrum Slniečko.

—————

Späť


Kontakt

MC Slniečko, o. z.

Novackého 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika

- nájdete nás v CVČ Spektrum Prievidza, na sídlisku Kopanice (Sever), pri Mestskej polícii


Mobil: 0905922552

IČO: 36 123 862
DIČ: 2021654745

Bankové spojenie:
1545505353/0200

IBAN: SK5702000000001545505353