POĎAKOVANIE

09.05.2015 11:24

Materské centrum Slniečko ďakuje MESTU PRIEVIDZA a pani primátorke JUDr. Kantaríne Macháčkovej za prevzatie záštity a finančnú dotáciu 300,00€ celoslovenskej akcie s celosvetovým rozmerom Míľa pre mamu, ktorá sa koná 9.5.2015. ĎAKUJEME

—————

Späť


Kontakt

MC Slniečko, o. z.

Novackého 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika

- nájdete nás v CVČ Spektrum Prievidza, na sídlisku Kopanice (Sever), pri Mestskej polícii


Mobil: 0905922552

IČO: 36 123 862
DIČ: 2021654745

Bankové spojenie:
1545505353/0200

IBAN: SK5702000000001545505353