POĎAKOVANIE mestu Prievidza

16.03.2017 17:49

MC Slniečko ĎAKUJE mestu Prievidza za podporu materského centra.

Tento rok naše mesto opäť podporí centrum dotáciou 3800€ na energie, vodu a elektrinu. 

Dotácie tiež dostamene na Míľu pre mamu 700€ a na Dni komunity 500€. 

V mene našich mamičiek a drobčekov Ď A K U J E M E. 

 

 

—————

Späť


Kontakt

MC Slniečko, o. z.

Novackého 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika

- nájdete nás v CVČ Spektrum Prievidza, na sídlisku Kopanice (Sever), pri Mestskej polícii


Mobil: 0905922552

IČO: 36 123 862
DIČ: 2021654745

Bankové spojenie:
1545505353/0200

IBAN: SK5702000000001545505353