POĎAKOVANIE MESTU PRIEVIDZA

12.09.2015 12:56

Materské centurm Slniečko aj tou cestou ĎAKUJE mestu Prievidza za podporenie projetu Dni komunity - Rodičovský deň, ktorá sa vďaka finančnej pomoci 450€ mohla konať v širokom rozsahu. Celotýždňové aktivity boli rozdelené na dopoludnie aj popoludnie, záber bol od aktivít pre najmenších, cez aktivity pre maminky až po aktivity pre celú rodinu. ĎAKUJEME

 

—————

Späť


Kontakt

MC Slniečko, o. z.

Novackého 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika

- nájdete nás v CVČ Spektrum Prievidza, na sídlisku Kopanice (Sever), pri Mestskej polícii


Mobil: 0905922552

IČO: 36 123 862
DIČ: 2021654745

Bankové spojenie:
1545505353/0200

IBAN: SK5702000000001545505353