Poďakovanie mestu Prievidza

18.02.2016 00:11

V mene všetkých dobrovoľníkov, rodičov aj drobčekov chceme 

POĎAKOVAŤ mestu Prievidza za dotáciu vo výške 4500€, ktorú 

využijeme na nájom, energie, vodu a elektrinu, ale taktiež 

na celoslovenskú akciu pod ochrannou známkou Únie materských 

centier - Mílu pre mamu 7.5.2016.

ĎAKUJEME.

—————

Späť


Kontakt

MC Slniečko, o. z.

Novackého 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika

- nájdete nás v CVČ Spektrum Prievidza, na sídlisku Kopanice (Sever), pri Mestskej polícii


Mobil: 0905922552

IČO: 36 123 862
DIČ: 2021654745

Bankové spojenie:
1545505353/0200

IBAN: SK5702000000001545505353