POĎAKOVANIE za finančné dary

05.08.2014 13:50

MC Slniečko zo srdiečka ďakuje firme ILJIN aj spoločnosti P&G za sponzorské finančné dary vo výške 1000,-€, anonymným darcom, ktorí vďaka možnosti venovať 2% z dane podporili naše MC vo výške 211,36€.

ĎAKUJEME

—————

Späť


Kontakt

MC Slniečko, o. z.

Novackého 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika

- nájdete nás v CVČ Spektrum Prievidza, na sídlisku Kopanice (Sever), pri Mestskej polícii


Mobil: 0905922552

IČO: 36 123 862
DIČ: 2021654745

Bankové spojenie:
1545505353/0200

IBAN: SK5702000000001545505353