Aktuálne programy v MC Slniečko na šk.rok 2017/2018

05.09.2017 12:15

 Pre maminky:

 • Príprava na pôrod a rodičovstvo s DULOU - Slovenská únia dul + poradenstvo v dojčení - Ing. Milica Hirtlová
 • Akadémia praktického rodičovstva - akreditované neformálne vzdelávanie dospelých - Mgr. Jana Sýkorová, Dis Zdenka Weissová
 • Ako rozumieť svojmu dieťaťu a sebe samému -  Mgr. Jana Sýkorová, Dis Zdenka Weissová
 • Tvorivá mamka - tvorivý relax pre maminky - tvorivá maminka
 • Zumba s Vandou pre maminky - lektorka Mgr. Vanda Lauková Krausková 
 • Pilates s Ľudkou - cvičenie pre zdravý chrbát - lektorka Mgr. Ľudmila Žalkovičová 
 • Cvičenie pre ženy v tehotenstve a po porode - odborná lektorka Mgr. Ľudmila Žalkovičová
 • Základné sociálne poradenstvo; ako ďalej po MD/RD - novinka - sociálna pracovníčka Mgr. Veronika Homolová
 • Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých - Mgr. Jana Sýkorová

Pre detičky:

 • Cvičenie s pesničkou - cvičenie rodičov s deťmi nielen na fitloptách - vyškolené lektorky
 • Tvorivá dielnička - tvorivé dielničky pre najmenších  - pedagóg 
 • SVET JE JÉÉÉJ - zmyslové spoznávanie sveta pre najmenších - pedagóg
 • Farbičkovo - hráme sa s farbami a zmyslami - pedagóg
 • Malí muzikanti - hráme, spievame, recitujeme a tančíme len so živými nástrojmi a hlasmi - pedagóg
 • Montehernička pre rodičov s deťmi od cca 9 mesiacov - odborná lektorka, pedagóg
 • Zdravé nôžky - pre deti od 3 rokov, po odporúčaní lekárom aj skôr - odborná lektorka 
 • Malí objavitelia & Veda a technika - bádanie v tajoch chémie, fyziky, prírody i logiky - obdobrný lektor
 • CHystáme sa do škôlky - adaptačný program pre udúcich škôlkárov - počas letných prázdnin - pedagóg
 • Doučovanie pre deti ZŠ - špeciálny pedagóg, sociálna pracovníčka

 

—————

Späť


Kontakt

MC Slniečko, o. z.

Novackého 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika

- nájdete nás v CVČ Spektrum Prievidza, na sídlisku Kopanice (Sever), pri Mestskej polícii


Mobil: 0905922552

IČO: 36 123 862
DIČ: 2021654745

Bankové spojenie:
1545505353/0200

IBAN: SK5702000000001545505353